8 de maig de 2008

Cicló a Birmània

Aquests dies ens ha impactat la noticia del cicló que ha afectat el país de Birmània. Segons les dubtoses xifres oficials els morts podrien ascendir als 100.000 morts.
El cicló que tenia un radi d’acció de entre 600 i 800 km de diàmetre en vents de entre 190 i 240 quilometres, va fer grans destrosses i va provocar la pujada del nivell del mar inundant així tot el golf i la desembocadura del riu Irawaddy, una de les zones més importants del país en producció d’arròs.
Segons diuen els mitjans de comunicació, la junta militar no va avisar a la població de l’imminent arribada del cicló, com sempre indeficients i desastrosos.
Esperem de tot cor que la gent d’aquest país, pugui recuperar part dels objectes materials perduts, i que puguin refer les seves vides.
Així mateix, esperem que la junta militar, deixi de mal portar i oprimir el poble i pugui haver-hi un canvi a millor a Myanmar/Birmània.